CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2018.
LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM ĐÃ TỚI TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ THỚI LAI DỰ LỄ TRAO HỌC BỔNG CHO CÁC EM HỌC SINH SINH VIÊN CỦA NHÀ TRƯỜNG VÀ ĐÃ KÝ KẾT BẢN HỢP TÁC TOÀN DIỆN GIỮA NHÀ TRƯỜNG VÀ TRUNG TÂM VỀ VIỆC ĐẢM BẢO ĐẦU RA CHO HỌC SINH SINH VIÊN CỦA NHÀ TRƯỜNG SAU KHI TỐT NGHIỆP RA TRƯỜNG.