MẪU HỒ SƠ CẦN CHUẨN BỊ KHI ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐI XKLĐ NƯỚC NGOÀI

    CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM         THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH                                              ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC            ————-o0o————-                                                              ————-o0o————           Ảnh 4×6 Đóng dấu giáp lai                 SƠ […]

    CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH                                              ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

           ————-o0o————-                                                              ————-o0o————

 

 

 

 

 

Ảnh 4×6

Đóng dấu giáp lai

 

 

 

 

 

 

 

 
SƠ YẾU LÝ LỊCH(Dùng cho người đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài)

 

 

 

 

PHẦN I – LÝ LỊCH BẢN THÂN

 1. Họ và tên: ……………………………………………………………………………………………………………………………
 2. Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………………………………………………………………
 3. Hộ khẩu thường trú (xóm, bản, số nhà, đường phố):…………………………………………………………….

Phường/Xã:………………………………………………………………………………………………………………………………

Quận/Huyện:……………………Thành phố/Tỉnh:…………………………………………………………………..

 1. Dân tộc:…………………………………Tôn giáo:……………………………………………………………….
 2. CMND số:……………………..Ngày cấp:………………………Nơi cấp:……………………………..
 3. Hộ chiếu số:…………………Ngày cấp:………………………Nơi cấp:……………………………….
 4. Trình độ văn hóa:…………………………….. Ngoại ngữ:……………………………………………………
 5. Khi cần báo tin cho:……………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Quá trình bản thân:
Từ tháng năm

Đến tháng năm

Làm công tác gì Giữ chức vụ Ở đâu

 

– Khen thưởng:…………………………………………………………………………………………………………………………

– Kỷ luật:………………………………………………………………………………………………………………………………….

Đã xuất cảnh đi nước ngoài: ……………….. Thời gian………………………………………………………….

Mục đích:…………………………………………………………………………………………

 

PHẦN II – QUAN HỆ GIA ĐÌNH

 1. Họ tên cha:………………………………… Ngày sinh:………………………………………………………..

– CMND số: ………………….Ngày cấp:…………………….Nơi cấp:……………………………………..

– Nghề nghiệp (chức vụ, cấp bậc) trước và sau 30/04/1975: ……………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Nghề nghiệp hiện nay:…………………………………………………………………………………………………………..

– Nơi ở hiện nay:………………………………………………………………………………………………………………………

– Số điện thoại:…………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Họ tên mẹ:…………………………………….Ngày sinh:……………………………………………………..

– CMND số:…………………….. Ngày cấp:………………….Nơi cấp:…………………………………….

– Nghề nghiệp (chức vụ, cấp bậc) trước và sau 30/04/1975:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Nghề nghiệp hiện nay:…………………………………………………………………………………………………………..

– Nơi ở hiện nay:………………………………………………………………………………………………………………………

– Số điện thoại:…………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Họ tên vợ hoặc chồng:……………………………………… Ngày sinh:………………………………….

– CMND số: ……………………… Ngày cấp:………………….Nơi cấp:………………………………….

– Nghề nghiệp hiện nay:…………………………………………………………………………………………………………..

– Nơi ở hiện nay:………………………………………………………………………………………………………………………

– Số điện thoại:…………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Họ và tên các con: ngày sinh, làm gì, ở đâu ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Họ và tên Anh, chị, em ruột, ngày sinh, làm gì, ở đâu ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Họ và tên thân nhân ở nước ngoài, ngày sinh, làm gì, quốc gia nào ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

XÁC NHẬN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

      TM UBND Xã/Phường

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

 

  ……….Ngày……….tháng…….năm……

                  NGƯỜI KHAI

               (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập -Tự Do – Hạnh Phúc

———-*****———-

ĐƠN TỰ NGUYỆN NHẬP HỌC

(Tham gia khóa học ngoại ngữ , kiến thức cần thiết & bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng )

Kính gửi :Công Ty Cổ Phần Xuất Khẩu Lao Động Thương Mại và Du Lịch( TTLC)

Tên tôi là:……………………………………..Ngày sinh…………………….

CMTND  số : ……………..Ngày cấp……………Nơi cấp …………………..

Số hộ chiếu : : ……………..Ngày cấp……………Nơi cấp …………………..

Số điện thoại : …………………………………………………………………

Hộ khầu thường trú :…………………………………………………………..

Sau khi được cán bộ Công Ty Cổ Phần Xuất Khẩu Lao Động Thương Mại và Du Lịch  phổ biến các quy định về điều kiện hợp đồng , yêu cầu ngoại ngữ và tay nghề đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài , tôi đã hiểu rõ mục đích , yêu cầu, nghĩa vụ và quyền lợi của tôi khi khi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Tôi làm đơn này tự nguyện xin được tham gia khóa học ngoại ngữ , bồi dưỡng kiến thức cần thiết , tôi cam kết các điều kiện sau :

 1. Chấp hành nghiêm túc đầy đủ các quy định , nội dung của công ty, Trung tâm đào tạo, dạy nghề và kỹ năng.
 2. Chăm chỉ , tích cực học tập để có thể nắm vững kiến thức trong thời gian ngắn nhất.
 3. Các chi phí khác : không thu.
 4. Tôi tự nhận biết rằng tham gia học ngoại ngữ là bổ sung thêm kiến thức ngoại ngữ cho bản thân tôi , tôi tự nguyện tham gia học.
 5. Trong quá trình tham gia học vì bất cứ lý do gì mà tôi không xuất cảnh , bỏ ngang thì tôi sẽ hoàn trả lại toàn bộ chi phí đào tạo cho công ty bao gồm tiền ăn và học phí theo quy định. Tôi cam kết với Công Ty Cổ Phần Xuất Khẩu Lao Động Thương Mại và Du Lịch sẽ thanh toán đầy đủ cho công ty.
 6. Đơn tự nguyện này thay cho bản cam kết cá nhân của tôi cho việc chấp hành các quy định nêu trên . Trường hợp tôi vi phạm nội quy của Công Ty Cổ Phần Xuất Khẩu Lao Động Thương Mại và Du Lịch có quyền xử lý kỷ luật theo quy định mà tôi không có bất cứ quyền kiện cáo hay khiếu nại gì.

Hà nội, ngày……tháng……năm 2017

                                                                Người cam kết

(Ký, ghi rõ họ tên và điểm chỉ)

facharbeit muster deutschschreiben.de