LỚP CCLL CHÍNH TRỊ A55 CẦN THƠ & A54 BẠC LIÊU THAM QUAN HỌC TẬP TẠI PHÚ QUỐC VÀ TÂY BẮC

B1B4PAN RÕE 4E 3E 2huế 129061010_984548175035244_4027071484258890234_o28953815_984548065035255_1789163263644797163_o29354673_984547961701932_912388851805153003_o29064632_10216425867383113_4033302750980580817_oa6d25d7ade14304a6905c9a39d5c1132ff6ca62320166ce3e71d6b73852ddc62